Használati feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
A webshop üzemeltetője:
Kun Róbert E.V.2241 Sülysáp (Tápiósüly) , Gábor Áron utca 35.
A Hating Love Tattoo Webáruházból elektronikus úton (interneten keresztül) vásárolhat. Amennyiben a keresett termékkel kapcsolatban további információra van szüksége, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet.
A Hating Love Tattoo Webáruházból regisztrációval vásárolhat bárki, aki a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.
A vásárlónak a vásárlást megelőzően pontos adatokat kell megadni. A megrendelést amelyik téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a Hating Love Tattoo semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.

A TERMÉKEK ADATAIRÓL:
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. A bruttó vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár.

GARANCIA:
A termékekre pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. Az ide vonatkozó szabályokat a Visszavételi szabályzat tartalmazza.

RENDELÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben)
A Hating Love Tattoo Webáruházból történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
A szállítással és fizetéssel kapcsolatos lehetőségek közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt.
Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
A vevőnek lehetősége van a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni. Az átvételi elismervény aláírását követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 12 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a Hating Love Tattoo ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Hating Love Tattoo Webáruházból való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Hating Love Tattoo semmilyen módon nem vállal felelősséget az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adattal történő visszaélés harmadik fél részéről.
bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Hating Love Tattoo Shop akadálytalan működését és a vásárlást.
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
bármely szoftver nem megfelelő működése.
bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Hating Love Tattoo nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Hating Love Tattoo Webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Hating Love Tattoo Webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Hating Love Tattoo Webáruházból történő vásárlásért.
A Hating Love Tattoo nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
A Hating Love Tattoo bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Hating Love Tattoo Webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
A Hating Love Tattoo bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Hating Love Tattoo Webáruházat, értesítési és egyéb jogi valamint indoklási kötelezettség nélkül. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Hating Love Tattoo Webáruházban.
Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Hating Love Tattoo szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ez esetben a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

SZEMÉLYES ADATOK
A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az ide vonatkozó szabályok és feltételek az Adatvédelmi nyilatkozat menüpontban találhatók.
A Hating Love Tattoo a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében határozott ideig tárolja, illetve nem személyes átvétel esetén alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Hating Love Tattoo által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Külön rendelkezés hiányában a Hating Love Tattoo a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztatást nyújt akcióiról és újdonságairól